Huurvoorwaarden E-choppers

Op alle overeenkomsten met E-scooterverhuur De Slener Deel b.v. zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing:

Onder verhuurder wordt verstaan: De Slener Deel b.v.

 

Reserveren en annuleren:

  • De boeking is definitief als er op gereageerd is door de verhuurder.
  • Minimaal twee dagen voor het arrangement dient het definitieve aantal personen bekend te zijn.
  • Annuleren van de reservering kan kosteloos tot 24 uur voor de huurdatum. Bij slecht weer kan de reservering kosteloos verplaatst worden. Indien de reservering op de huurdatum zelf wordt geannuleerd, wordt er 50% van de totale huursom in rekening gebracht.

 Verzekeringen:

  • De E-chopper is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem of medebestuurders. Het eigen risico voor de huurder van de WA verzekering bedraagt €175.-

Schade:

  • De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen. De Slener Deel b.v. wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient daarom een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant of per pin te worden voldaan. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, mits de E-Chopper in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 75,00 per E-Chopper, met een maximum bedrag van € 300 per boeking. 

 Overige bepalingen:

  • De huurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs om de E-chopper te mogen besturen.
  • De huurder dient zich te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en is verplicht om verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken.
  • Het is niet toegestaan zonder overleg een andere route te rijden. Evt. schoonmaakkosten zijn voor eigen rekening.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
  • Bij diefstal van de E-chopper is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. Boetes voor verkeersovertredingen zijn ook voor eigen rekening.

 

* Voor aanvang van de E-Chopper tocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord. 

Sleen Choppers

Menso Altingstraat 6
7841 CB Sleen

Tel: 0591 - 367 220
E-mail: info@sleenchoppers.nl

Reserveer een E-chopper vanaf €35,00 per dagdeel!

Reserveer gemakkelijk online >

Adres

Sleen Choppers

Menso Altingstraat 6
7841 CB Sleen

Tel: 0591 - 367 220
E-mail: info@sleenchoppers.nl
 
afbeelding van Sleen Choppers